Kontakt oss

Vi er opptatt av at du som vår kunde skal være fornøyd med din HSH bolig.

Reklamasjoner etter boligkjøp er regulert i Bustadoppføringslova. Denne loven beskriver plikter og rettigheter i forbindelse med feil og mangler, og hvordan kunde og boligselger skal gå frem ved reklamasjonssaker.

Hvis det er forhold ved din bolig som du ønsker å reklamere på, må dette gjøres skriftlig via skjemaet under. Vi ber om at du ikke sender evt. tilleggsinformasjon i en ny henvendelse, men evt. legger denne til i samme tråd for en mest mulig effektiv saksbehandling videre. Dersom du vil reklamere på flere forhold, må det opprettes én sak per reklamasjon.

Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk ref. informasjonen vi har gitt i FDV dokumentasjonen ved overtakelse, vil normalt bli avvist. Det kan bli fakturert gebyr for utrykning ved påvist brukerfeil.

Vår målsetting er at du skal få svar på din henvendelse innen 48 timer på hverdager.

Vi ser frem til å besvare din henvendelse,

Mvh HSH

HSH
Ja, jeg godkjenner at jeg kan bli fakturert for utrykning dersom dette skulle vise seg å ikke være en reklamasjon.