Lauvåsens flotteste tomter til salgs!

Felt B13-2b  ligger på toppen av Lauvåsen  med strålende solforhold og en helt unik utsikt!

Tomtene selges med byggeklausul for HSH Entreprenør. Kjøper har dermed mulighet til å få tegnet det huset man ønsker innenfor  gjeldene reguleringsbestemmelsene. Kjøper står også fritt til selv å velge arkitekt.

Vi har utarbeidet noen skisseforslag som illustrerer muligheter ved feltet.

Arkitekt Erik Asbjørnsen har laget volumskisser av boliger på noen av tomtene som vist i vedlegg. Volumskissene viser boliger på BRA ca 200m2. Tillatt i reguleringsplanen er BRA 250 inkl parkering.

Basseng som er vist på skissene vil eventuelt kreve en disp søknad.

Tomtene er markert i terrenget  med HSH skilt

Tomt nr 16, Kvartsveien 20.  Tomte størrelse  ca 370m2 ,   pris kr 2 750 000,-

I tillegg selges 2 tomter mellom 16 og 17, ( Kvartsveien 22 og 24).

Tomtene leveres grovplanert for kjøpers videre utarbeidelse. Oppmålingsgebyr og tilkoblingsavgift er inkludert i prisen.

Boligene slik som Erik Asbjørnsen har skissert dem, er på ca BRA 200m2. Dette vil selvsagt avhenge av innhold og hvilke kvaliteter man velger. Det er ikke utarbeidet plantegninger da dette kun er volumskisser. Kjøper vil derfor kunne bestemme romfordeling, innhold osv.

Garasje og svømmebasseng vil eventuelt komme i tillegg. Det vil være mulig å innlemme en praktikantdel om man skulle ønske det.

Kjøper vil stå fritt til å velge uttrykk og arkitektur innenfor reguleringsbestemmelsene og formingsveileder for Lauvåsen. 

Til toppen
Postadresse
Markensgate 42
4612, Kristiansand
Besøksadresse
Markensgate 42, 6.etg
4612, Kristiansand
post@hsh-as.no
38 10 58 00
Org. nummer: 920 022 138 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb